Sabtu, 25 Maret 2017

Rangkuman SKI

Ringkasan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW

1. Kelahiran dan Empat Puluh Tahun Sebelum Kenabian
·       lahir di kota Mekkah pada hari Senin, tanggal 12 Rabi’ul Awal Tahun Gajah
·       Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab.

Tugas SKI Kelas 8